Kurumumuzda psikoloğumuz tarafından uygulanan testler

Kurumumuzda psikoloğumuz tarafından;
1-AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
2-GİSD-A (Görsel işitsel Sayı Dizileri) Testi
3-Benton-F (Görsel Bellek) Testi
4-Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
5-Kent EGY Zeka Testi
6-Peabody Resim Kelime Testi
7-Beier Cümle Tamamlama Testi
8-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulanmaktadır.