Çocuklarda İşitme Cihazı Kullanımı ile Birlikte Rehabilitasyon Eğitimi

İşitme kaybı, dış sebeplerden kaynaklı olabildiği gibi doğuştan da mevcut olabilir. Bebek ve çocuklarda da son yıllarda işitme kaybı vakaları veya doğuştan işitme kayıpları görülebilir. Yapılan araştırmalara göre işitme kaybı olan çocuklarda başarısızlık hissi ve özgüven kaybı görülmektedir. Bu sebeple bebek ve çocuklarda gerek görülen durumlarda işitme ölçümü yapılması ve bir işitme kaybı mevcutsa tedavi yoluna en kısa zamanda girilmesi son derece önemlidir.

Çocuklarda İşitme Cihazı Kullanımı

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklardaki işitme kayıpları için de işitme cihazları kullanılmaktadır. İşitme cihazları, kişideki işitme kaybının seviyesine, kullanım şekline ve kullanıcının yaşına göre yapılmakta ve kullanılmaktadır. Hafif veya orta derecede işitme kaybı olan çocuk ve bebeklerde bile gelişim geriliği ve özgüven kaybı olabilir. Bu nedenle işitme cihazı kullanımına önem gösterilmelidir. Çünkü işitme cihazı kullanımı sonrasında gelişimde hızlanma ve anlama becerilerinde iyileşme görülmektedir. Tanı konulmasının ardından işitme cihazı kullanımına hemen başlanması çocuk gelişimi için son derece önem taşımaktadır.

İşitme Kaybı Olan Çocuklarda Özel Eğitim

Orta ve hafif derecedeki işitme kaybı bile çocukların zihinsel gelişim ve becerilerinde ciddi geriliklere sebep olmaktadır. İşitme cihazları, işitme kaybının seviyesine göre mevcut sesi yükselten cihazlardır fakat duyulan seslerin anlaşılırlığını arttırma gibi bir özellikleri yoktur. İşitme cihazı kullanımı öncesindeki anlama becerisindeki gerilik için ise tanı konulması ve işitme cihazı kullanımı sonrasında belli bir rehabilite gerekmektedir. Lisan gelişimi ve anlama becerilerinin iyileşmesi için cihazla birlikte rehabilitasyon sürecine girilmesi de mevcut kayıpların geri kazanımında son derece önemlidir. Ayrıca ileri derecede gerilik olan durumlarda işitme kayıplı çocuklar için özel eğitim merkezleri de kullanılmaktadır.

İşitme Kaybı Olan Çocuklarda Rehabilitasyonun Önemi

İşitme kaybı çocuklarda hem zihinsel hem sosyal hem de eğitimsel olarak son derece büyük sorunlar doğurmaktadır. İşitme kaybı olan çocuklarda yaşıtlarına göre anlama becerilerinde gerilik, dili anlama ve kullanmakta zorlanmaktan kaynaklı konuşma zorluğu ve işitme duyusunun azlığı ve yokluğu sebebiyle sosyal yeteneklerin azlığı görülmektedir. İşitme kaybı olan çocukların rehabilitasyon sürecine girmeleri bu kayıpları ve etkilerini en aza indirgeyerek çocuk gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Ege Ses Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 2015 yılında İzmir’ de kurulmuştur. Merkezimizde yalnızca İşitme Engeli ve Dil – Konuşma Güçlüğü alanında bireysel ve grup eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Bize Whatsapp'tan Ulaşabilirsiniz

DİL ve KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

İŞİTME ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI